Beyin tümörü tedavi

acdtherapy.com » Beyin tümörü tedavisi
01:16 31-05-2017 | icon 87324
Beyin tümörü tedavi

Beyin tümörü tedavi

Beyin tümörü bitkisel tedavisi Başarı oranı % 40-80 arasında. Hastanın anatomik ve fizyolojik yapısına göre değişmektedir. 

Bugüne kadar Beyin ameliyatı, Kemoterapi, akıllı ilaç ya da Radyoterapi tedavisi ile birlikte başvuran hastaların %95"i destek programı Glioma cancer Treatment Protocol Combination 9 Therapy protokolü uygulanmakta.

Glioblastoma multiforme Beyin tümörü bitkisel tedavisi nasıl yapılır?

Beyin tümörü Kabızlık 
Kabızlık sorunu olanlar;
Günde en az 3-5 kez büyük abdestine çıkmalıdır.
Eğer bu sağlanmaz ise vücuttan toksinlerin atımı durur.
Ve buda vücuttan atılan tüm toksinler gene geri vücuda döner.

Beyin tümörü ödemler

Beyin tümörüde ödemleri atmak için; İdrar söktürücü görevi yapılmalıdır.
İdrar Ph seviyesi 7-9 arasına getirilir.
Hastanın kilosuna göre günlük su içme miktarı belirlenir.
İdrar söktürücüler ( Günde en az 5-9 kez idrara çıkılmalıdır.)
İdrar Ph seviyesini dengelemek için yapılması gerekenler;
Alkali su,
Limonlu su,
Kilo 60 kg olan bir hastası için;
Su        2lt
Limon   ½ adet
Karıştırıp gün içinde tüketiniz.
Bu Beyin tümörü hastalarında beslenme ilkelerinin başında gelir.
Öncelik vücut alkali seviyeye getirmek gerekmektedir.
İdrar Ph seviyesi 7- 9 arasında gelmelidir.
İdrar Ph metre alınır.
Sabah öğle akşam günde 3 kez idrar Ph seviyesi ölçülür.

Glioblastoma multiforme beyin tümörü tedavisi yaşama şansı başarı oranı nedir?

Glioma cancer Treatment Protocol Combination 9 Therapy protokolü ile % 40-80 arasında başarı sağlamaktadır.


Beyin tümörü 4. son ileri evre tedavisi

Systema nervosum / sinir sistemi
Vücudumuz tek bir canlı gibi görünmesine karşın her gramında ortalama 2–5 milyar olmak üzere toplam 100 trilyon hücreden ibarettir.
Bu hücreler bir takım uzantılarla, ara yapılarla veya liflerle birbirlerine bağlanarak dayanıklı dokular oluştururlar.
Bu hücre ve dokuların %56’sı sıvıdır.
Hücreler arası boşluklarda sıvılarca doldurulmuştur ki vücut hücreleri adeta bu sıvı içinde yüzer gibidirler.
İşte bu hücreler arası sıvıya canlının iç ortamı denir.
Yaşamın devamı için canlının iç ortamının değişmez tutulması zorunludur.
Bu değişmez tutulması gereken O2, Ca, H, vücut ısısı, glikoz vb. parametreler ancak dar sınırlardaki değişimlere tahammüllüdür.
Canlını iç ortamı değişmez tutulmasına homeostasis denir.
İç ortamın parametrelerindeki küçük oynamalar iç ortamdan gelen bir uyarı niteliğindedir.
Bu durumda vücuttaki sinirsel ve hormonal düzenleme mekanizmaları harekete geçerek serbest tutulması gereken elemanı üretecek veya dışarı atacak sistemler gereken emirleri verirler.
Her ne kadar düzenleme sistemlerinde hormonal üreten sistemlerde en üst düzeyde orkestra şefi olarak sinir sisteminin kontrolü altındadır.
Diyebiliriz ki canlılar iç ve dış ortamdan gelen uyaranlara karşı gerekli cevapları sini sistemleri yolu ile verebilirler
Sinir sistemiz uyarıları getiren ve bu uyarıya uygun cevapları götüren sinirlerden oluşan periferik sinir sistemi ile bunların bağlı bulunduğu merkezi ilgili iletişimi sağlayan merkez sinir sistemi olarak ikiye ayrılır.
Sinir sistemi fonksiyonel olarakta irademiz dâhilinde çalışan Systema nervosum cerebrospinale, irademiz dışında çalışan Systema nervosum autonomicum ( pars symphatica pars parasymphatica ) olarak ikiye ayrılır.
Gerek fonksiyonel ve gerekse morfolojik olarak bölümlere ayrılan sinir sistemimiz çalışma düzeni olarak bir bütünlük teşkil eder.
Sinir dokusu iki tür hücreden oluşmuştur.
Uyarıları almak, iletmek ve uyarıların yarattığı uyartıları toplamak, gereğine göre değiştirmek ve uyarılara karşı verilecek cevabı hazırlamakla görevlendirilen hücrelere, yani sinir sisteminin temel görevini yapan hücrelere neuron ( sinir hücresi ) denir.
İkinci hücre ise bir taraftan sinir hücreleri için destek görevi yapan diğer taraftan sinir hücrelerinin beslenmesini ve metabolizmaları sonucu oluşan zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını sağlayan glia hücreleridir.
Glia dokusu sinir sistemi organlarında, diğer organlarda bağ dokusunun yaptığı görevleri yapar.
Sinir hücresi bir gövde ile çevreye uzanmış uzantılardan ibarettir.
Gövde kısmı MSS’nin gri cevherinde bulunur.
Ayrıca periferik gangliyonlar da (spiral ve autonom sisteme ait gangliyonlar) sinir hücresinin gövde kısmından ibarettir.
Erişkin insan vücudunda bulunan bütün sinir hücreleri çeşitli şekil ve durumu gösteren ve çeşitli yönlerde uzantılar verirler.
Organizmamızda iki uzantılı bipolar sinir hücreleri ( Reigo olfactoriada ve retinada ) ve çok uzantılı multipolar hücreler bulunur.
Bu uzantılar çok olsa da özde akson ve dendrit olarak iki tiptirler.
Dendritler genellikle çok kısa olup, kalınca bir kökle hücre gövdesinden çıkar ve hücrenin yakınlarında ağaç dalları gibi gittikçe incelen birçok kısa dallara ayrılırlar.
Bu dalların uçları komşu dentritlerin benzer dalları ile bağlantı kurarlar ki uyarıları bir hücreden diğerine iletirler.
Aksonlar daha uzun ve bütün uzunluğunca hemen hemen aynı kalınlıktadırlar.
Aksonlar MSS veya periferik gangliyonlardan çıkarak periferik sinirlerin yapımına katılırlar.
Aksonların dışında kesintili olarak birer milim uzunlukta myelin kılıfı bulunur.
Bu kesintili myelin kılıfının dışında da scwan kılıfı bulunur.
Myelinsiz sinir lifleride vardır.
Periferik sinirlerdeki myelin tabakasının oluşması insanlarda intrauterin yaşamın dördüncü ayında başlar, doğumdan sonra bile devam eder.
Myelin kılıfının bulunması için gereklidir.
Fonksiyonlarına göre neuronlar afferent ( duyusal ), birleştirici ( assosiyatif ) ve efferent ( motor hareket ) olarak 3 tiptirler.
Afferent neuronlar impulsların ( uyaranları ) vücut bölümlerinde getirirler, efferent olanlar MSSden uyarılacak organlara emirleri götürürler, assosiatif neuronlar ise afferent ve efferent neuronlar arasındaki bağlantıları kurarlar.

S.S.S.

Sistem kayıt tarihi 03-11-2019
Kardeşim 175 boyunda 82 kilo,
Beyinde tümör.
Karın zarı kanseri ve kemik metastaz yaptı.
Büyük abdestine günde en az 1 Kez çıkıyor.
Günde ortalama 1,5-2 lt su içiyor.
İştahsızlık var. Mama kullanıyor. Aktif spor yapıyor.
Beyin ameliyattan sonra 12kg vermiş
Sırt ve belde şişlik var ağrı var. Ağrı kesici bant 25 lik kullanıyor.
5 günlük ışın tedavisi ve Kemoterapi alacak.
Dün pet-ct çekildi onun sonucu çıkmadı.
Biz acile göz kapağı şişliği ile başvurduk
Yapılan tetkikler sonucu Mr da beyin de kitle görününce 29 Temmuz da acil ameliyat oldu.
Patoloji sonucu 23 ağustosta çıktı
Ondan önce çekilen batın filminde karın içinde ve kemiklerde metastaz olduğu söylendi
Ne yapabiliriz.

Sistem kayıt tarihi 30-10-2019
160*55 10 kilo vermiş. 29 yaşında erkek.
10 yıldır hasta, Günde 1 kez büyük abdestine çıkıyor.
Günde 500 ml su içiyor.
Kemoterapi almış.
Yürümede sıkıntı var.
İşitme sinirinde başlamış.
Kranial mr incelemesinde;
teknik; fse t2 aksyal, flair
T2 Sagttal, Koronal T1
Posteror fossa oluşumları tabidir.
Beyin sapı oluşumları normaldir.
4. Ventrkül, III. ventrkül, lateral ventrküller normaldir.
Gr beyaz cevher alanları normaldir.
Bazal ganglonlar normaldir.
Serebellum ve serebral sulkus ve sternler normaldir.
Sol frontoparetal bölgeden grerek sol lateral ventrküle uzanan şant kataterne at görünüm
izlenmektedir. Bu kesimlerde postop değişiklikler izlenmektedir.
Posteror frontal bazal sistemler lokalzasyonunda, her k pontoserebellar köşe kesim düzeyinde sağ
25*17 mm, solda 45*40 mm boyutlarında, T1 hpo T2 A da hperntens IVKM sonrası yoğun patolojk
kontrastlanmalar gösteren kitle lezyonlara at görünümler izlenmektedir (schwannoma-nörofbrom).
Ayrıca soldaki lezyon ponsa, bulbusa ve sol serebral hemsfern içine doğru uzanmaktadır. Nöral
parankmn içersine uzanıp 4. ventrküle doğru kalınlaşmakta olup parankmde sınırları ayırt
edememekte (nörofbrom-glom ?).
Sağ oksptal kemk düzeynde muhtemel postop değşklklere uyan defektf görünümü zlenmektedr.
Sağ orbta lateral nferor kesim düzeyinde IVKM sonrası patolojk opaklaşma gösteren yaklaşık
16*11 mm boyutlarında nodüler lezyon izlenmektedir (nörofbrom ?).
Sağ transvers sinüs düzensiz görünümü izlenmektedir.
Sol transvers sinüste heterojen ntenste değişiklik görünümü izlenmektedir.

 

Tıbbi Sorumluluk Reddi

0.093551874160767